Abilități dobândite la curs

       În urma multor aplicaţii şi a respectării regulilor creştine se dezvolta extrasensibilitati prin care se achiziţionează informaţii direct de la o sursă, exterioară operatorului inforenergetician, depărtată spaţial sau în timp, de la surse care nu sunt sisteme vii, informaţii aparţinând atât trecutului, prezentului, cât şi viitorului. Se dezvoltă de asemenea capacitatea de a dobândi direct informaţii referitoare la starea de sănătate a unui sistem viu, la bolile acestuia şi la cauzele inforenergetice ale afecţiunilor respective, ceea ce prezintă cea mai mare importanţă, căci prin tehnicile inforenergetice se tratează cauza şi nu doar efectul. Trebuie să conştientizăm totuşi ca noi nu suntem decât nişte relee - canale, prin care Sf. Treime se manifestă în funcţie de cât de mult meritam fiecare, de eforturile pe care le depunem în slujba Ei, de modul în care ne ierarhizam structurile propriei fiinţe şi priorităţile.

       Prin aceste tehnici inforenergetice se revine de fapt la "terapia" aplicată de străbunii noştri protodaci, despre care Herodot scria că întâlnise un medic scit din şcoala lui Zamolxe, care pretindea că "Nu poţi vindeca partea fără a vindeca întregul şi nu poţi vindeca trupul fără a vindeca mai întâi sufletul". Este evident că strămoşii noştri deţineau mult mai multe informaţii, mult mai multă cunoaştere decât am reuşit să redobândim noi până astăzi, aceasta datorându-se faptului că ei trăiau în permenenta comuniune cu Divinitatea şi ca urmare, aveau un acces deosebit de mare la banca de date a Tatălui Ceresc. În acele vremuri tinerii erau iniţiaţi de la vârste fragede şi lucrurile pe care puţini dintre oamenii zilelor noastre reuşesc să le facă astăzi aplicând diverse tehnici, făceau parte atunci din viaţa de zi cu zi şi paranormal era când cineva nu mai avea aceste potente, ceea ce însemna o decădere d.p.d.v. spiritual, un handicap, care nu era ignorat şi care trebuia să fie depăşit prin revenirea la comuniunea cu Divinitatea unică.

       Datorită succesului acestor cursuri de Inforenergetică, din anul 2002 au apărut în România şi firme "pirat" care pretind că fac această pregătire. Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România. Societatea Română de Radiestezie şi Societatea de Inforenergetică sunt singurele care au dreptul legal şi care pregătesc cadre cu această ocupaţie.