Deontologie

       A fi inforenergetician implica un anumit mod de viaţă şi implică respectarea şi încadrarea în Legile Divine şi terestre, respectarea unei deontologii, a codului etic profesional corespunzător acestei profesii, ceea ce presupune credinţa în Sfânta Treime, încredere deplină în ceea ce faci, dirijarea oricărei acţiuni numai înspre bine şi numai în Voia Sfintei Treimi, cunoaşterea propriilor limite şi păstrarea modestiei, prevenirea cu atenţie a evenimentelor negative (intrărilor în rezonante negative) şi autoperfecţionarea profesională, morală şi spirituală, căci, aşa cum spunea marele înţelept Budha, "Iluminarea lumii începe cu tine însuţi".

       Respectarea regulilor religiei creştine ortodoxe, păstrarea în permanentă a comunicării cu Divinitatea şi punerea în practică a tehnicilor inforenergetice de orice fel, în slujba Sf. Treimi şi a celorlalţi şi nu în interese proprii, meschine, duc la dezvoltarea percepţiilor şi la dobândirea cu mai multă uşurinţă a informaţiilor referitoare la sistemele vii. În acest caz, folosim ansa şi raportorul, pentru conştientizarea celor aflate cu sufletul şi pentru stabilirea unor valori alfa-numerice exacte, sau pentru localizarea unor evenimente în timpul terestru.