Testimoniale cursanți

       Inforenergetica – Ştiința bucuriei hristice. Cu cât eşti mai conştient de valoarea scântetii divine, cu atât mai intensă e bucuria pe care o trezim în ceilalţi. Lumina bucuriei din noi devine molipsitoare celor dragi nouă şi urcăm împreună pe valul de iubire divină. Odată cu bucuria pe care o transmiţi, fiecare celulă vibrează în ton cu muzica celestă a fericirii. Cu cât manifestăm mai multă bucurie cu atât suntem mai aproape de proiectul divin al fiecăruia, neperturbat de niciun fel de interferenţe.Altfel de ce ar fi atât de frecvent cuvântul rădăcina “bucură”, în Biblie? Fiecare trăire a bucuriei e întoarcerea în uimirea copilului din sine.
Carmen ONOFREI

       Inforenergetica - Bucuria de a vedea frumuseţea din fostul inamic, după ce am ajuns la IP 100%. Ştiinţa sublimată la rangul de Bucurie şi Bucuria transformată în ştiinţă. Inforenergetica mi-a dat bucuria de a aborda situaţiile vieţii pe principii ştiinţifice şi de pe picior de învingător, în locul disperării şi cu care obişnuiam să le tratez odinioară. Inforenergetica este bucuria de a descoperi şi creşte potenţialul din mine şi din ceilalţi.
Alina UNGUREANU

       Inforenergetica = cale reală spre desăvârşirea omului;
       Inforenergetica = o şansă de a te descoperi, de a te corecta şi de a trăi în bucuria luminii divine;
       Inforenergetica = drum sigur spre iubirea creaţiei lui Dumnezeu;
       Inforenergetica = iertare, împăcare, împlinire;
       Inforenergetica = iniţiere în valorile hristice;
       Inforenergetica = pregătirea pentru mântuire;
       Inforenergetica = un popas benefic, săptămânal, dătător de bucurie.
Maria CROITORU

       Inforenergetica - mă ajută să mă descopăr şi să lucrez asupra carenţelor personale; mă ajută să dau mai multă atenţie mie, celor din jur, să lucrez pentru mine şi pentru binele celor din jur; mă ajută să mă bucur, când contribui la bucuria altora prin lucrul i.e.; m-a ajutat să renunţ la sentimentul de vinovăţie pentru diverse greşeli şi să îndrăznesc să-L chem pe Tatăl Ceresc oricând, indiferent de situaţie, chiar şi când nu am probleme de rezolvat, chiar şi când doresc să mă liniştesc spun: „Doamne, vino Tu şi ia-mă în braţe, alintă-mă!” sau „Mâinile Tale, Doamne, asupra mea şi înaintea mea!”, „Mă bucur că sunt ţinută în braţe de Tatăl Ceresc. Mulţumesc”.
Irina POSTOLACHE

       În Inforenergetică am descoperit că Bucuria de „a fi” este mult mai mare decât Bucuria de „a avea” .
Olga MĂRGINEANU

       Inforenergetica este arma cu care se poate câştiga lupta acerbă pentru dobândirea bucuriei şi menţinerea trăirii permanente a acestei stări. Aceasta deoarece Iisus Hristos este bucurie şi victoria în bucurie este victoria în Hristos.
Marian NEAGU

       Inforenergetica – o ştiinţă pe care încerci să o înţelegi fără a fi o povară. De multe ori, mersul la şcoală reprezintă o greutate în a asimila tot ce se învaţă acolo, pentru că nu toate sunt pe placul tău. Dar înţelegerea inforenergeticii, această bucurie Hristică, este ca drumul spre vacanţă. Cu câtă bucurie ne îndreptăm spre un loc de odihnă şi relaxare. Dar această ştiinţă este mai mult decât drumul spre vacanţă. Ea este drumul pe care păşeşti cu încredere şi reuşeşti să aplici ceea ce ai conştientizat prin accesul la cunoaştere. Iar cunoaşterea înseamnă dobândirea discernământului care, la rândul lui, are la bază capacitatea de a extrage din mister esenţa Divină şi de a o expune într-o formă cât mai asimilabilă. Esenţa Divină este însăşi Iubirea absolută în care ne mişcăm, respirăm şi existăm. Este incognoscibilul făcut cognoscibil prin revelaţie.Inforenergetica – ştiinţa care te scapă de ataşamente şi prin care dobândim experienţa Divină.
Cătălin MUNTEANU

       Inforenergetica – o cale spre un mod minunat de viaţă în bucurie;
       Inforenergetica – ştiinţa descoperirii adevărurilor esenţiale ale vieţii, ale lui Dumnezeu.
Tudoriţa DUDEANU

       Prin I.E. putem avea acele puteri magice la care visam când eram mici, dar totul fiindu-ne permis de Dumnezeu. Copil = puritate, bucurie, fericire; IE = puterea de a întregi copilul din noi adică puterea de a ne lăsa inundaţi de bucurie, fericire, puritate, lumina, puterea de a fi parte din Dumnezeu, bucuria de a cunoaşte Dumnezeul din noi şi de a-L manifesta; IE = paşii urmaţi pentru a ne pune viaţa în mâinile Domnului, capacitatea de a nu deznădăjdui când suntem singuri în marea întinsă, capacitatea de a ne lăsa în voia Domnului şi de a ne bucura de mare, de vietăţile din mare, de tot ce ne înconjoară,Doamne ajută! A muri fizic şi a renaşte informaţional.
Alis TURCU

       Bucuria ca trăire este o intrare într-o rezonanţă benefică foarte înaltă, o energie puternic formatoare şi transformatoare. Bucuria sufletului (bucuria pe structurile superioare) este cea mai aproape de definiţia mea a Fericirii. Aşa că, parafrazând un celebru filosof care spunea “Dacă vreţi să-i faceţi pe oameni mai buni, faceţi-i fericiţi”, inforenergetica poate spune că “Dacă vreţi să-i faceţi pe oameni mai buni, dăruiţi-le bucurii hristice!”
Bogdan UNGUREANU

       Inforenergetica este ştiinţa care te ajută să-L descoperi pe Dumnezeu în tine şi să te bucuri pentru că ai aflat că Dumnezeu a pus în tine picătura ta de Lumină Necreată. Inforenergetica este ştiinţa care te ajută să-L descoperi pe Dumnezeu în toate cele create de El şi să te bucuri pentru că ai aflat că le poţi iubi cu Iubire Divină. Inforenergetica este ştiinţa care te ajută să-L înţelegi pe Dumnezeu şi să te bucuri că atunci când rezolvi o problemă foarte grea de matematică. Inforenergetica este ştiinţa care te ajută să-L manifeşti pe Dumnezeu şi să te bucuri că în fiecare clipă îţi este tot mai DOR de EL. Inforenergetica este ştiinţa care te face mai puternic, ea îţi dă putere să treci peste probleme cu credinţă şi optimism. Inforenergetica este ştiinţa care m-a învăţat să mă bucur în mod plenar de bucurii mici, de raza de soare ce atinge obrazul. Ştiinţa ce te dezvoltă spiritual, ce ne determină ca la un moment dat să fim capabili să-l simţim pe Dumnezeu ca făcând parte din noi şi din tot ceea ce ne înconjoară. Trăirea cu Dumnezeu şi în Dumnezeu te face să simţi bucuria chiar şi în creşterea firului de iarbă.
Adriana MUNTEANU

       Este o ştiinţă să te bucuri, un proces de învăţare; ca orice lucru Divin din interiorul tău, trebuie redescoperit, reînvăţat, folosit. Ce înseamnă, de fapt, bucuria? Bucuria e manifestarea lui Dumnezeu prin om; omul e cu adevărat bucuros când îl manifestă pe Dumnezeu. Bucuria e mare când conştientizezi Divinul din tine, dar e şi mai mare când vezi Divinul din ceilalţi şi realizezi că toţi sunt una. Bucuruia apare când ştii să bucuri; orice fiinţă vie are nevoie de bucurie, de la floare, la animal, la om, la planetă, la Entităţile Divine, iar bucuria pe care o oferi tu e unică, e reprezentată de unicitatea fiinţei tale.IE = ştiinţa de a-L bucura şi de a ne bucura împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos.Inforenergetica te învaţă să te bucuri, deci să redescoperi Divinul din tine.
Lavinia CHIHAIA

       Ştiinţele = învăţătură, disciplină, cunoaştere, ansamblu sistematic de cunoştinţe. Ce îmi inspiră tema? R: Bucurie. De ce? În primul rând pentru că ştiinţele în general, mi-au plăcut, dar nu mi-au adus bucurii, poate satisfacţie, dar nu bucurii, însă inforenergetica mi-a adus.Ce mai este important pentru mine?Faptul că I.E împlineşte şi demonstrează porunca M.I.H, de a ne bucura, acest lucru îmi aduce mulţumire. O ultimă idee, bucuria hristică, bucuria adusă însuşi de Mântuitorul pe Pământ, cred că este cea mai mare bucurie pe care o putem atinge, simţi, în momentul de faţă.
Bologa ŞTEFAN

       „Dăruind vei dobândi bucurie hristică.”Totdeauna când dăruiesc este o bucurie nemaipomenită, o înălţare măreaţă, simt că plutesc, îmi încarc bateriile!
Bata GENOVICA

       Ştiinţă profundă, plină de taine din prin care am aflat aspecte pe care nu le puteam găsi la nici un curs, care m-au ajutat să lucrez cu interiorul şi să găsesc pacea sufletului. Este ştiinţa care m-a îndemnat pe mine să lucrez la clasă cu mintea şi cu sufletul. A dărui bucurii este cel mai minunat instrument prin care poţi schimba şi aduce seminătatea şi veselia inimii.
Elena UNGUREANU

       O ştiinţă care aplică doar voia Sfintei Treimi şi te poartă pe calea adevărului, spre viaţa veşnică nu poate decât să te bucure.
Gabriel OLTEANU

       Ca să înţelegem şi să fim beneficiarii bucuriei hristice trebuie să ne formăm o conştiinţă hristică. Conştiinţa hristică poate fi definită că nivelul de conştiinţă unde nu vedem/ întâlnim nicio eroare în oricare acţiune făcută de noi sau o altă fiinţă umană; observând doar frumuseţea şi perfecţiunea în tot şi în toate. Conştiinţa hristică nu judecă, nu critică, nu reacţionează negativ, doar iartă. Conştiinţa hristică este unică, adevărată, marea înţelepciune, adevărul divin, redă bucuria, fericirea, iubirea necondiţionată. Vom şti că am ajuns la acest nivel când vom zâmbi, vom gusta bucuria hristică prin inima şi mintea lui Dumnezeu.
Gabriela CUCIUREANU

       Inforenergetica este știința care te învață să-L descoperi pe Dumnezeu în tine și să te bucuri pentru că ai aflat că Dumnezeu a pus în tine picătura ta de Lumină Necreată. Inforenergetica este știința care te învață să-L descoperi pe Dumnezeu în toate cele create de El și să te bucuri pentru că ai aflat că le poți iubi cu Iubire Divină. Inforenergetica este știința care te învață să-L înțelegi pe Dumnezeu și să te bucuri că atunci când rezolvai o problemă foarte grea de matematică. Inforenergetica este știința care te învață să-L manifești pe Dumnezeu și să te bucuri că în fiecare clipă îți este tot mai DOR de EL.
Roxana ANDREI