Istoric

       Istoricul radiesteziei, al acestei capacităţi de percepţie extrasenzorială, a mesajelor provenind din universul informaţional şi energetic, a constituit şi constituie un subiect de interes pentru specialiştii din acest domeniu, atât din ţară cât şi din străinătate.

       Termenul de inforenergetică a intrat pentru prima dată în limbajul ştiinţific prin comunicarea ţinută în anul 1988 de domnul Claudian Dumitriu, invitat cu prilejul înfiinţării Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă – sucursala Brăila. Prezentarea pe plan internaţional a inforenergeticii a fost făcută de către fondatorul ei, domnul Claudian Dumitriu, membru al Uniunii Medicale Balcanice, Preşedinte al Societăţii Române de Radiestezie, în cadrul Antantei Medicale Inter-mediteraneene din 9-12 septembrie 1992 de la Mamaia. Lucrarea prin care a fost prezentată această nouă ştiinţă de frontieră a fost apreciată şi premiată cu Diploma de Onoare de către președintele Antantei, acad. Ștefan Milcu.

       Precursoarea empirică a inforenergeticii este radiestezia. În domeniul radiesteziei, în România existau încă din vechime preocupări aplicative constând în descoperirea surselor de apă, petrol sau aur, prin activitatea tradiţională a fântânarilor, găzarilor sau aurarilor. De observat că termenul care desemnează aceste profesii se referă nu numai la activitatea de exploatare şi valorificare a acestor resurse, ci se extinde şi asupra celor care se ocupau cu detectarea lor prin mijloace radiestezice. În perioada interbelică, anii 1935–1940, ing. Simu Simeon, cel care s-a ocupat cu determinarea existenţei zăcămintelor de petrol din Valea Prahovei, a descoperit prin procedee radiestezice aproximativ 50% din zăcămintele de petrol şi aur. El este considerat părintele radiesteziei din România. În 1940 a publicat primul manual de radiestezie în care specifică metode de investigaţii, diferiţi parametri ai unor zăcăminte găsite şi descrie modul de lucru cu indicatorul format din două nuiele legate la un capăt, care-i poartă numele.

       Inforenergetica este o ştiinţă cu caracter interdisciplinar, având precursori iluştri, autori ai unor teorii care fac parte din fundamentul acesteia, precum acad. Eugen Macovschi, autorul teoriei biostructurale a materiei vii, acad. Ştefan Odobleja, autorul teoriei consonantiste şi conf. dr. Victor Săhleanu – directorul Institutului de Antropologie al Academiei Române, membru de onoare al Societății Române de Radiestezie și autor al unor importante lucrări despre radiestezie.

       Inforenergetica oferă posibilitatea unică de a efectua măsurători şi determinări alfa-numerice cu ajutorul instrumentului principal de lucru, ansa radiestezică (Brevet de Invenţie RO113710/1996 - autor Claudian Dumitriu).

       Prin tehnicile inforenergetice se revine de fapt la “terapia” aplicată de străbunii noştri protodaci, despre care Herodot scria că întâlnise un medic scit din şcoala lui Zamolxe, care pretindea că “Nu poţi vindeca partea fără a vindeca întregul şi nu poţi vindeca trupul fără a vindeca mai întâi sufletul”. Este evident că strămoşii noştri deţineau mult mai multe informaţii, mult mai multă cunoaştere decât am reuşit să redobândim noi până astăzi, aceasta datorându-se faptului că ei trăiau în permenentă comuniune cu Divinitatea şi ca urmare, aveau un acces deosebit de mare la banca de date a Tatălui Ceresc.În acele vremuri, tinerii erau iniţiaţi de la vârste fragede şi lucrurile pe care puţini dintre oamenii zilelor noastre reuşesc să le facă astăzi aplicând diverse tehnici, făceau parte atunci din viaţa de zi cu zi şi paranormal era când cineva nu mai avea aceste potenţe, ceea ce însemna o decădere d.p.d.v. spiritual, un handicap, care nu era ignorat şi care trebuia să fie depăşit prin revenirea la comuniunea cu Divinitatea unică.

       Inforenergetica permite investigarea şi cercetarea realităţii înconjurătoare, folosind un aparat teoretic propriu precum şi metode, tehnici, mijloace şi procedee riguros ştiinţifice, găsindu-şi aplicabilitate în toate domeniile de activitate. De la înfiinţare - 1995 - şi până în prezent, membrii Fundaţiei de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei” din toată ţara au efectuat numeroase cercetări şi studii ştiinţifice în diferite domenii, aducându-şi astfel contribuţia la aprofundarea ştiinţelor moderne, printr-un aport de noi informaţii specifice domeniului studiat, folosind metodele şi mijloacele de cercetare caracteristice inforenergeticii. De asemenea, lucrările de cercetare realizate au permis extinderea în mod continuu a propriului aparat teoretic şi practic. Cum numărul lucrărilor realizate este foarte mare, oferim la secţiunea "Activităţi" o listă succintă ce cuprinde o parte din lucrările şi studiile de cercetare inforenergetică realizate de membrii Fundaţiei, cu implicaţii în diferite domenii de activitate, care au fost prezentate în cadrul Simpozioanelor şi Conferinţelor de Inforenergetica.

       Ca dovadă a faptului că aceste cursuri se bucură de o largă apreciere şi că sunt solicitate pe tot cuprinsul ţării, este faptul că în prezent se ţin cursuri de Inforenergetică în alte 24 de oraşe, în afară de Bucureşti, unde acestea au mare frecvenţă şi audienţă. Aceste cursuri au fost solicitate şi de alte ţări, dar până în anul 2000 nu s-a răspuns favorabil acestor solicitări, insa începând cu anul 2001, s-a hotărât sa se înceapa predarea acestor cursuri şi pentru străini.

       În fiecare an, începând din 1990, toţi cursanţii inforenergeticii fac practică în timpul verii timp de minimum o săptămână de zile, separat de aceea de la cursuri, în diferite locuri sacre din România, iar din anul 2005 şi din alte ţări, fapt pentru care colaborăm cu diferite agenţii specializate de turism din România şi din alte ţări.

       Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România. Societatea Română de Radiestezie şi Societatea de Inforenergetică sunt singurele care au dreptul legal şi care pregătesc cadre cu această ocupaţie. Datorită succesului acestor cursuri de Inforenergetică, din anul 2002 au apărut în România şi firme "pirat" care pretind că fac această pregătire.

       Pe lângă organizarea acestor cursuri, obiectivul Societăţii Române de Radiestezie, al Fundaţiei “Sf. Apostol Andrei” şi al Societăţii de Inforenergetică este de a contribui la refacerea sănătăţii şi unităţii spirituale a poporului român, sau a altor popoare, prin activităţi proprii, cât şi prin sprijinirea unor iniţiative care îşi propun scopuri similare.