Filiala de inforenergetică Satu Mare

Filiala Satu Mare
Tel: 0731 524 215
E-mail: satumare [arond] inforenergetica.ro

Scurtă prezentare a FILIALEI SATU MARE a FUNDAŢIEI DE INFORENERGETICĂ „SF. APOSTOL ANDREI" și a activităților ei

Primul curs de inforenergetică în orașul Satu Mare s-a organizat în primăvara anului 1996 Ulterior s-au desfășurat și alte cursuri de grade I, II, III, și IV de-a lungul anilor 1996 – 2015, la care au participat aproximativ 200 de persoane. Dintre aceștia o parte au urmat cursuri de grade mai mari în alte filiale ale F.IE.S.A.A..
Interesul pentru această cunoaștere manifestat de absolvenții sătmăreni activi ai acestor cursuri deosebit de interesante și utile s-a concretizat în înființarea și înregistrarea oficială în anul 2004 a Filialei Satu Mare a F.IE.S.A.A..
Obiectivele Filialei Satu Mare sunt similare cu ale Fundației de Inforenergetică "Sf. Apostol Andrei", ele fiind adaptate specificului și potențialului inforenergeticienilor sătmăreni.

Activitatea inforenergetică desfăşurată în Filiala Satu Mare
 terapii IE şi consultanţă IE.
 întâlniri ale membrilor filialei de 2 ori / săptămână: prima - la ședința Filialei formată din toţi membrii activi începând de la gradul III. și a doua - la grupul de lucru Satu Mare
 S-au organizat excursii pentru investigaţii și tehnici de lucru IE. - pe malul Someșului, la castelul Medieșu Aurit, la cuptoarele dacice, la "Lacul de Cristal", la lacul Călinești – Oaș, la Cetatea Ardud, la pădurea Rușeni, la pădurea Noroieni etc....
 La conferințele naționale și simpozioanele naționale de inforenergetică organizate pe parcursul anilor precedenți de filialele Oradea, Iași, Ploiești, Piatra Neamț, Timișoara, Brăila, Galați, etc., au fost prezenți membrii ai Filialei Satu Mare, atât ca ca invitați, dar și cu lucrări de cercetare inforenergetică, dintre care unele au fost premiate.
 Membrii Filialei participă anual la taberele organizate de F.IE.S.A.A., ultima fiind la Muntele Băişorii, jud. Cluj-Napoca, unde au participat 3 persoane.
 Anual în data de 30 noiembrie se sărbătorește ziua Sfântului Apostol Andrei și a Fundației noastre prin organizarea unei întâlniri a membrilor filialei.

Activitatea socială desfăşurată
1. Distribuire de articole informative, pliante, afișe, internet
2. Organizarea unor parastase anual pentru eroii şi martirii neamului românesc
3. Colecte pentru ajutorarea unor batrâni, copii, sau bolnavi, biserici aflate în construcție sau în restaurare, pentru „Masa săracilor” organizată de Biserica Creștină Ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru persoanele fără adăpost.