Filiala de inforenergetică Timisoara

Filiala Timisoara
Tel: 0744 772 327
E-mail: timisoara [arond] inforenergetica.ro

Scurtă prezentare a Filialei Timişoara a Fundaţiei de inforenergetică „SF. APOSTOL ANDREI" şi a activităţilor ei

Istoric

În anul 1993, în cadrul Casei studenţilor din Timişoara, funcţiona un grup de parapsihologie, având diferite cercuri, cel de radiestezie fiind frecventat de domnii Mihai Ionescu, Nicolae Chira, Şipoş Sorin, Laslău Aurel, Remus Telescu, Costinaş I., Popin Dorin, Popescu Cornel, Oană Eugen ş.a.. Conducătoarea acestui cerc l-a invitat pe domnul CLC Claudian Dumitriu să facă o prezentare a radiesteziei în Timişoara. Prezentarea s-a ţinut, domnul CLC Claudian Dumitriu dând curs acestei invitaţii.
Astfel, primul curs de radiestezie gr. 1, s-a desfăşurat în martie 1993, cu aproximativ 40 de persoane.
După acest impuls, din martie 1993 până în 1995, în diferite locaţii din Timişoara, domnul CLC Claudian Dumitriu a ţinut cursuri de radiestezie - inforenergetică până la gradul 4 de pregătire, ajungându-se ca o serie de participanţi la un curs, să numere şi 450 de persoane.
În 1995 la o optimizare a cursanţilor, care a avut loc la Iaşi, s-a facut o propunere de a se înfiinţa o fundaţie având ca scop principal promavarea inforenergeticii ca ştiinţă.
Printre membrii fondatori din Timişoara, ai acestei fundaţii, sunt şi domnii: Mihai Ionescu, Nicolae Chira, Şipoş Sorin, Vasile Ciupa şi Dr. Ing. Dună Ştefan care activează şi astăzi.
Din anul 1995 acţiunile fundaţiei s-au dezvoltat, astfel că al treilea simpozion de comunicări ştiinţifice al fundaţiei s-a desfăşurat la Timişoara.
De-a lungul anilor 1996 – 2015, s-au desfăşurat cursuri de inforenergetică în Filiala Timişoara la care au participat peste 3000 de persoane din municipiu şi alte localitaţi. Dintre aceste persoane unele au urmat şi cursurile de pregătire de grad mare şi activează în prezent în Filiala Timişoara şi alte filiale ale F.IE.S.A.A..
Azi numărul de membrii activi al Filialei este în medie de 25 de persoane, care conştientizează deosebit, importanţa acestei şcoli Spirituale Hristice, în cadrul căreia se predă această novatoare ştiinţă, Inforenergetica, participând activ la toate activităţile filialei noastre.
Anual în cadrul filialei urmează cursuri de inforenergetică de diferite grade, între 50 până la 150 de persoane.
Scopul şi obiectivele Filialei Timişoara sunt identice cu ale Fundaţiei de Inforenergetică "Sf. Apostol Andrei" Bucureşti.

Activitatea specifică de şcoală inforenergetică, desfăşurată în Filiala Timişoara se sintetizează prin:
• Măsurători de parametri inforenergetici pentru înscrierea la cursuri;
• Cursuri de inforenergetică pentru maturi şi copii, cu lectori autorizati;
• Practica de însuşire a inforenergeticii, care se desfăşoară aproape continuu, pentru toate gradele de pregătire, supravegheată de instructori;
• Terapii inforenergetice şi consultanţă inforenergetică, la cerere.

Alte activitați de natură inforenergetică sunt:
• Activităţile grupului de terapii IE Timișoara;
• Activităţi de cercetare inforenergetică, în vederea elevării spirituale a membrilor, odată pe săptămână;
• Întâlniri pentru schimbul de experientă dintre membri filialei, odată pe săptămână;
• Excursii pentru investigaţii şi cercetare inforenergetică la diferite obiective, care oferă abundenţă informaţional benefică, necesară dezvoltarii abilitaţilor cursanţilor;
• Participarea la optimizări şi organizarea de optimizări ale cursanţilor;
• Participare la conferinţele şi simpozioanele naţionale de comunicări ştiinţifice din domeniul inforenergetic, cu lucrări de cercetare inforenergetică şi ca invitaţi;
• Organizarea conferinţelor şi simpozioanelor naţionale de comunicări ştiinţifice din domeniul inforenergetic care se desfăşoară în Timişoara;
• Participare membrilor filialei la taberele de cercetare, organizate de F.IE.S.A.A.;
• Comunicări privind Inforenergetica, ca ştiinţă, la diferite manifestaţii cu caracter specific organizanizate în cadrul Expozodiac TM.

Activitatea cultural-socială a membrilor filialei se desfăşoară în următoarele direcţii:
 Organizarea de prezentări a stiinţei inforenergetice;
 Efectuarea de terapii inforenergetice, la cerere;
 Îndrumarea oamenilor care au beneficiat de terapii inforenergetice, spre valorile creștine ale Bisericii Ortodoxe;
 Ajutorarea, în limita posibilităţilor a:
- cursanţiilor cu probleme de handicap sau sociale, care fac cursuri ie pentru
autoîntreţinerea personală;
- copiilor instituţionalizaţi, cu necesarul momentan de medicamente şi imbrăcăminte;
- unor manăstiri (mese de altar din marmură, ş.a.);
- unei cantine pentru oamenii cu situaţie financiară precară sau fără venituri;
 Participare la activităţile de voluntariat organizate de bisericile ortodoxe din localitate (sădire de pomi, etc.);
 Sărbătorirea anuală în data de 30 noiembrie a zilei Sfântului Apostol Andrei prin organizarea unui parastas de obşte şi unei întâlniri, a membrilor filialei;
 Sărbătorirea anuală a Fundaţiei noastre prin organizarea unei întruniri a membrilor filialei;
 Participarea la unele parastase de obşte pentru eroii şi martirii neamului românesc.