Aplicații practice

       Inforenergetica permite investigarea şi cercetarea realităţii înconjurătoare, folosind un aparat teoretic propriu precum şi metode, tehnici, mijloace şi procedee riguros ştiinţifice, găsindu-şi aplicabilitate în toate domeniile de activitate. De la înfiinţare şi până în prezent, membrii Fundaţiei de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei” din toată ţara au efectuat numeroase cercetări şi studii ştiinţifice în diferite domenii, aducându-şi astfel contribuţia la aprofundarea ştiinţelor moderne, printr-un aport de noi informaţii specifice domeniului studiat, folosind metodele şi mijloacele de cercetare caracteristice inforenergeticii. De asemenea, lucrările de cercetare realizate au permis extinderea în mod continuu a propriului aparat teoretic şi practic.

       Aplicaţiile acestei ştiinţe privesc corpurile cereşti, mediul biotic, oamenii, animalele, plantele şi toate sistemele vii, precum şi mediul în care trăiesc acestea. Experţii inforenergeticieni au deasemenea la dispoziţie un aparat teoretic şi practic care-i ajută în desăvârşirea lor de bază, care poate aparţine oricărei ramuri a ştiinţei sau culturii. Aşadar, Inforenergetica se defineşte de la început, ca fiind un instrument util tuturor profesiilor, uşurând foarte mult activitatea de observaţie şi analiză, prin evidenţierea rapidă a unor parametri inforenergetici calitativi semnificativi. Există de asemenea şi situaţii în care inforenergetica oferă metode de intervenţie directă în energetică şi algoritmii informaţionali de funcţionare ai unui sistem.

       Pentru animale şi vegetale, corectarea carenţelor inforenergetice şi optimizarea parametrilor inforenergetici caracteristici acestora, constituie unul dintre obiectivele de bază ce trebuie urmărite. Unele experimente similare au fost realizate şi aplicate de către cehoslovaci, care au demonstrat că ţinând seama de radiaţiile telurice, se poate îmbunătăţi recolta unei culturi oarecare. Aceasta însă, se poate îmbunătăţi şi ca urmare a unor inforenergizări de un tip special, ceea ce se poate observa uşor, urmărind modificările de colorit, caracteristici, aspect şi creşterea dimensiunilor părţilor componente ale plantei – frunze, flori, tulpină, etc.

       Examinarea factorilor benefici şi malefici din mediul înconjurător, ierarhizarea valorică a acestora, evitarea sau anihilarea celor nocivi, constituie alte aplicaţii importante în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale unui sistem viu, animal, vegetal său uman. Vom lua ca exemplu obiceiul de a ţine în dormitor, uneori chiar lângă pat, unele obiecte metalice a căror prelucrare le-a indus unele tensiuni, cu efecte malefice. Acest amănunt, le face să devină generatoare de radiaţii nocive. În prima fază, efectul se rezumă la producerea unui somn neodihnitor, uneori însoţit de coşmaruri sau vise obsesive; ulterior se poate ajunge la dizarmonii psihice sau la tulburări funcţionale la nivelul organelor ale căror meridiane i.e. au fost afectate.

       Inforenergetica se deschide în egală măsură domeniului social, unde aplicaţiile ei pot fi hotărâtoare. Să ne gândim numai la posibilitatea de a stabili compatibilităţile: între doi parteneri, ceea ce poate fi hotărâtor pentru fericirea conjugală; între un conducător şi colectivul de oameni pe care îl conduce, ceea ce poate fi hotărâtor nu numai pentru randamentul acelui colectiv de muncă ci şi pentru realizarea profesională a membrilor săi. În afară de determinarea unor parametri inforenergetici fundamentali necesari pentru luarea unor decizii de acest fel, există posibilitatea implementării unor inforenergii modelate în ţinte diferite, pentru a se realiza funcţia de corectare a unor carenţe i.e. existente sau de optimizare i.e. a unor structuri colective sau individuale. Există unele persoane care datorită unor caracteristici i.e.- inforenergetice proprii - creează senzaţii şi afecte de disconfort, oboseală, stress, etc. celor pe care-i conduc sau alături de care muncesc; acestea determină incompatibilitatea cu anumite funcţii sau profesii, creşterea riscului de producere a unor accidente, ceea ce se poate determina dinainte de a se lua decizia numirii sau angajării lor.

       Aplicaţia poate cea mai importantă până în momentul de faţă, rămâne determinarea parametrilor alfa–numerici caracteristici stării de sănătate, de vitalitate şi a stărilor patogene. Această determinare se poate face global, pentru întregul sistem viu sau pentru fiecare organ în parte, ceea ce presupune deja minime cunştinţe de anatomie. Se adaugă acestora optimizarea individuală a alimentaţiei, a aplicării unui tratament sau a unei terapii, adoptarea unui regim de viaţă, toate acestea fiind variabile pentru un anumit individ, într-o anumită împrejurare.

       Practicarea Inforenergeticii crează multiple posibilităţi de aplicare. Vă prezentăm câteva dintre domeniile în care această ştiinţă are aplicaţii practice:

- tratamente şi terapii inforenergetice, cu rezultate deosebite în orice fel de afecţiuni;
- consultanta în diverse probleme de viaţă;
- consultanta pentru selectarea optimă a personalului în vederea angajării;
- investigaţii radiestezice în geologie, arheologie, etc.
- consultanta în orientarea profesională;
- optimizarea alimentaţiei;
- compatibilităţi - în relaţia cu persoana iubită, afaceri sau în colectivul de muncă;
- cristalografie inforenergetica.

       Investigaţia inforenergetica caracteristică, direcţionată, constituie un instrument redutabil de penetrare extrasenzorială a universului cauzelor subtile ale fenomenelor. Existenta raportorului şi a ansei brevetate din 1996 la OSIM Bucureşti de autorul lor, dl. Claudian Dumitriu, împreună cu aparatul teoretic al Inforenergeticii precum şi al posibilităţii de măsurare alfa-numerica fac posibila introducerea tehnicilor de calcul în domeniul fenomenelor subtile pentru analizarea şi utilizarea acestora în scopul ameliorării vieţii şi condiţiilor de viaţă ale omului, animalelor, plantelor şi pământului. Datorită acestor caracteristici, Inforenergetica costituie adevărata ştiinţă spirituală a viitorului !

       Absolvirea cursurilor de inforenergetica organizate în România din luna Mai 1990 până în prezent de către un număr semnificativ de persoane cu profesii, calificări, titluri ştiinţifice diferite, constituie aportul adus de această ştiinţă la ameliorarea condiţiilor de viaţă nu numai din România ci şi din toate ţările planetei unde au ajuns aceşti oameni cu această cunoaştere deosebită, benefică.

       Cum numărul lucrărilor realizate este foarte mare, oferim la secţiunea cercetare o listă succintă ce cuprinde o parte din lucrările şi studiile de cercetare inforenergetică realizate de membrii Fundaţiei, cu implicaţii în diferite domenii de activitate.