Despre inforenergetică

       Termenul de Inforenergetică a fost pus în circulaţie în mod oficial pentru prima dată în 1988 printr-o comunicare ţinută de către autorul acestei ştiinţe, domnul Claudian Dumitriu, invitat cu prilejul înfiinţării "Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă" - sucursala Brăila. Pe plan internaţional, Inforenergetica a fost făcută cunoscută de către autor la Antanda Medicală Intermediteraneana ţinută la Mamaia în România între 9-12 septembrie 1992. Cu această ocazie autorul acestei ştiinţe a fost distins cu Diploma de Onoare a Antandei Medicale Intermediteraneene.

       Inforenergetica, este o ştiinţă spirituală de graniţă, complexă, o realizare românească în totalitate, constituită din totalitatea ştiinţelor moderne, explicate, organizate şi utilizate conform învăţăturilor Mântuitorului Iisus Hristos. Ea utilizează metodele proprii de cercetare folosind şi determinările radiestezice. Este o ştiinţă interdisciplinară care se ocupa de studiul fenomenelor şi proceselor determinate de existenţa unei cantităţi de informaţii organizate conform unui algoritm mai mult sau mai puţin complex şi implementate într-un suport oarecare (electromagnetic, caloric, chimic, mecanic,etc.)optim pentru scopul urmărit pentru a avea rezultate şi eficientă asupra unor ţinte materiale, energetice sau informaţionale prestabilite.

       Una dintre teoriile de bază a inforenergeticii este teoria biostructurală a materiei vii (comunicată pe plan internaţional de către autorul ei, regretatul academician Eugen Macovschi), completată şi extinsă de dl. Claudian Dumitriu; altă teorie utilizată este aceea a informateriei, aparţinând academicianului Mihai Drăgănescu din perioada anilor 1987-1989, ce se găseşte în lucrarea să “Ortofizica”. Matematica şi Informatica sunt de asemenea două din ştiinţele de bază ce se regăsesc în toate capitolele Inforenergeticii, alături de toate celelalte ştiinţe moderne.

       Investigaţia inforenergetică specifică, direcţionată, constituie un instrument redutabil de penetrare extrasenzorială a universului, cauzelor subtile ale fenomenelor şi desfăşurării fazelor lor. Ea depăşeşte capacităţile noastre de percepţie, dar le depăşeşte şi pe acelea ale AMC-urilor (Aparate de Măsură şi Control) existente. Rezultatele eforturilor de realizare ale unor AMC-uri performanţe în domeniul inforenergetic, sunt parţiale şi foarte modeste. Deocamdată, nu se întrevede posibilitatea de obiectivare a întregii game de radiaţii inforenergetice cu ajutorul AMC-urilor, deoarece până în prezent acestea, în majoritate, sunt în afara domeniului acesibil lor, conform clasei de sensibilitate (limitată deocamdată de posibilităţile tehnice şi tehnologice existente).

       Existenţa raportorului şi a ansei inventate de autorul lor, dl. Claudian Dumitriu, împreună cu aparatul teoretic al Inforenergeticii, precum şi al posibilităţii de măsurare alfa-numerice cu ele, fac posibilă introducerea tehnicilor de calcul şi a programelor inteligente în domeniul fenomenelor paranormale (posibilitate existentă numai în Inforenergetică), pentru analizarea şi utilizarea acestora în scopul ameliorării vieţii şi condiţiilor de viaţă ale omului, animalelor, plantelor şi pământului. Datorită acestor caracteristici, Inforenergetica este cea care constituie adevărata ştiinţă spirituală a viitorului şi nu ştiinţele moderne, tehnice şi umaniste dar atee din prezent, care au condus la rezultatele existente în societatea umană contemporană şi care nu mai sunt corespunzătoare necesităţilor resimţite tot mai puternic de un număr din ce în ce mai mare de oameni. În Inforenergetică, se cunoaşte încă din 1990 că “orice existenţă, categorie (ştiinţă, artă, activitate, sentiment, individ sau colectivitate) din care lipseşte Dumnezeu (IUBIREA) - este demonică, satanică” (definiţie).

       Absolvirea cursurilor de inforenergetică organizate în România din luna mai 1990 până în prezent de către cca 30.000 de oameni, având toate profesiile şi ocupaţiile, responsabilităţile, titlurile ştiinţifice, constituie aportul adus de această ştiinţă şi de membrii acestor instituţii la ameliorarea condiţiilor de viaţă nu numai din România, dar şi din toate ţările lumii unde au ajuns aceşti oameni cu această pregătire specială benefică şi nu numai.

       Prin tehnicile de terapie inforenergetica se revine de fapt la "terapia" aplicată de străbunii noştri protodaci. În scrierile sale despre protodaci, Herodot relatează despre întâlnirea lui cu un medic scit din Şcoala lui Zamolxe, care spunea: " Nu poţi vindeca partea fără a vindeca întregul şi nu poţi vindeca trupul fără a vindeca mai întâi sufletul."

       Raportorul centezimal, ansa şi aparatul teoretic al inforenergeticii realizate de C.L.C. Claudian Dumitriu sunt brevetate şi protejate la OSIM (Brevet de Invenţie RO113710/1996 - autor Claudian Dumitriu). Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România.

        Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist - cod COR 322906, s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România. Societatea Română de Radiestezie - SRR şi Societatea de Inforenergetică - SIE sunt singurele care au dreptul legal şi care pregătesc cadre cu această ocupaţie. Datorită succesului acestor cursuri de Inforenergetică, din anul 2002 au apărut în România şi firme pirat care pretind că fac această pregătire.

INFORENERGETICA este marcă înregistrată.

Cursul de Inforenergetică este înregistrat la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) sub nr. 7298, iar Cursul de Radiestezie este înregistrat cu nr. 7297, în baza prevederilor art.1 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, modificată și completată.