Radiestezia

       Radiestezia reprezintă fenomenul prin care un sistem viu recepţionează extrasenzorial (în afară organelor de simţ) din oceanul energetic şi informaţional un anume semnal inforenergetic de interes, necunoscut, căutat anterior, iar în cazul descoperirii reacţionează într-un mod prestabilit de operatorul radiestezist printr-o senzaţie sau mişcare fizică particulară sau prin stări afectiv-sentimentale specifice. Prin aceste senzaţii sau mişcări, propria raţiune ia act de existenţa sau inexistentă semnalului căutat şi a anumitor caracteristici ale generatorului de semnal.

       Istoricul radiesteziei, al acestei capacităţi de percepţie extrasenzorială a mesajelor provenind din universul informaţional şi energetic a constituit şi constituie un subiect de interes pentru specialiştii din acest domeniu, atât din ţară cât şi din străinătate. Cele mai vechi dovezi materiale despre existenţa şi aplicarea radiesteziei provin din jurul anului 3000 I.Hr. din regiunea Chinei unde au fost găsite pietre sculptate ce reprezentau diferite personaje făcând investigaţii radiestezice cu diferite baghete.

       În România, în domeniul radiesteziei, există din cele mai vechi timpuri preocupări pentru descoperirea surselor de apă - prin activitatea tradiţională a fântânarilor. În plus, cca. 50 % din zăcămintele de petrol şi aur (între anii 1935 şi 1940) au fost găsite prin procedee radiestezice de către ing. Simu Simeon care s-a ocupat cu poziţionarea şi determinarea zăcămintelor de petrol din Valea Prahovei. Acesta poate fi considerat părintele radiesteziei din România, în 1940 publicând primul manual de radiestezie în care se specifică diferite metode de investigaţii.

       În ciuda piedicilor deosebite puse în România, în perioada comunistă activităţilor de acest fel, totuşi au existat preocupări majore şi în domeniul radiesteziei, cu rezultate care ne fac cinste. În aceste condiţii, după o viaţă dedicată cercetărilor aprofundate asupra radiesteziei şi fenomenelor conexe, extrapolând ulterior consecinţele acestor cercetări în multiple direcţii, domnul comandor de marină Claudian Dumitriu a finalizat un aparat teoretic complex, original, precum şi un portofoliu de tehnici inforenergetice pentru corectarea carentelor existente precum şi a cauzelor acestora. Rezultatul observaţiilor şi experimentelor sale au condus la elaborarea unei noi ştiinţe aflate la frontierele cunoaşterii: inforenergetica.

Raportorul centezimal, ansa şi aparatul teoretic al inforenergeticii realizate de C.L.C. Claudian Dumitriu sunt brevetate şi protejate la OSIM (Brevet de Invenţie RO113710/1996 - autor Claudian Dumitriu). Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România.

       Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist - cod COR 322906, s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România. Societatea Română de Radiestezie - SRR şi Societatea de Inforenergetică - SIE sunt singurele care au dreptul legal şi care pregătesc cadre cu această ocupaţie. Datorită succesului acestor cursuri de Inforenergetică, din anul 2002 au apărut în România şi firme pirat care pretind că fac această pregătire.

INFORENERGETICA este marcă înregistrată.

Cursul de Inforenergetică este înregistrat la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) sub nr. 7298, iar Cursul de Radiestezie este înregistrat cu nr. 7297, în baza prevederilor art.1 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, modificată și completată.