Cercetare inforenergetică

       Inforenergetica permite investigarea şi cercetarea realităţii înconjurătoare, folosind un aparat teoretic propriu precum şi metode, tehnici, mijloace şi procedee riguros ştiinţifice, găsindu-şi aplicabilitate în toate domeniile de activitate.

       În fiecare an, începând din 1990, toţi cursanţii inforenergeticii fac practică pe teren în timpul verii timp de minimum o săptămână de zile, separat de aceea de la cursuri, în diferite locuri sacre din România, iar din anul 2005 şi din alte ţări, fapt pentru care colaborăm cu diferite agenţii specializate de turism din România şi din alte ţări ale lumii. Dintre activităţile practice putem enumera detectarea şi citirea amprentelor informaţionale şi energetice din diferite zone, vizualizarea evenimentelor petrecute în locurile cercetate şi determinarea perioadelor de timp în care acestea au avut loc. De cele mai multe ori, persoane diferite care cercetează inforenergetic şi radiestezic aceeaşi zonă, descoperă amprente şi afla frânturi ale unor evenimente care se îmbină ca un puzzle, conturând o întreagă poveste ce se întinde pe zeci, sute, mii de ani şi chiar mai mult de atât. În cadrul acestor tabere de cercetare inforenergetica, cursanţii descoperă legături şi povesti din trecut şi reuşesc să conştientizeze adevărata lor origine, care este divinitatea.

       De la înfiinţare şi până în prezent, membrii Fundaţiei de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei” din toată ţara au efectuat numeroase cercetări şi studii ştiinţifice în diferite domenii, aducându-şi astfel contribuţia la aprofundarea ştiinţelor moderne, printr-un aport de noi informaţii specifice domeniului studiat, folosind metodele şi mijloacele de cercetare caracteristice inforenergeticii. De asemenea, lucrările de cercetare realizate au permis extinderea în mod continuu a propriului aparat teoretic şi practic. Cum numărul lucrărilor realizate este foarte mare, oferim la finalul acestui istoric o listă succintă ce cuprinde o parte din lucrările şi studiile de cercetare inforenergetică realizate de membrii Fundaţiei, cu implicaţii în diferite domenii de activitate, care au fost prezentate în cadrul Simpozioanelor şi Conferinţelor de Inforenergetica.

       Paleta de aplicabilitate a Inforenergeticii, deosebit de largă, este dovedită şi de lucrările din diferite domenii, premiate la simpozioanele şi conferinţele de inforenergetică:

SPIRITUALITATE

De la sângele uman la sângele hristic - Gheorghiu Octavian - Galați
În căutarea Adevărului Divin - Tofan Laura - Galaţi
Idealuri umane - Idealuri divine - Dobrea Dan Marius – Iaşi
Aspecte i.e. privind aportul Maicii Domnului la îmbogățirea conținutului de cunoaștere Hristica a Academiei de Spiritualitate din Carpați - Barbu Anica - București
Marile religii - Virgil Savin - Bucureşti
Pe urmele sf. Andrei – cel dintâi chemat - Breţcanu Drugă-Maria - Piatra Neamţ
Omul-creația Tatălui Ceresc și rolul lui în Arhistrategia de Lumina - Didina Stănescu - Bucureşti
Inima - sălaş al lui Dumnezeu - Denis Ana Maria - Suceava
Evoluţia în cuplu - Scântei Ancuţa - Iaşi
Variabilităţi ale Compatibilităţii în funcţie de nr. şi tipul de ENBS - Scântei Dragoş - Iaşi
Agresiuni împotriva familiei creştine prin impunerea formulelor alternative - Petraru Raluca Maria - Bucureşti
Armonia dintre om și Legile Divine - sursă de protecție și sănătate - Daniela-Jenica Turturică - Buzău
Maestrul şi discipolul - Stoian Florin - Brăila
Filozofia intimă divină determinatoare a forțelor slabe și foarte slabe - Guta Silviu-Braila
Bucuria Divină (Hristică) în viitor - Ioniță Oana - Bucureşti
Sfântul Acoperământ Dumnezeiesc - Ursu Tiberiu - Bucureşti
Determinanta fenomenelor aferente forțelor subtile și foarte subtile în evoluția sistemelor vii umane - Stoicescu Dan - Bucureşti
Efecte ale evoluției unicității individuale și etnice românești - Marin Radu - Bucureşti
Urmările darurilor MIH din 2009 asupra caracteristicilor strămoșești ale românilor - Stoicescu Anca - Bucureşti
Metode de diminuare a nr. şi gravităţii stărilor patogene existente în 2012 pe Terra - Diana Mila - Sibiu
”Moștenitorii Academiei de Spiritualitate din Carpați” - Gârniță Victor - Bucureşti
Părintele Arsenie Boca – Sfântul Ardealului - Jalbă Luminița - Bucureşti
Contribuția sf. Ierarh Antim Ivireanu ”pescarul de oameni”-martir la dezvoltarea culturii românești și a Bisericii Hristice - Soare Florentina - Bucureşti
Arsenie Boca un sfânt al zilelor noastre - Hâncu Maria - Bucureşti

LITERATURĂ ŞI ARTĂ

Un înger întrupat – Vasile Voiculescu (1884 - 1963) - Mocanu Brândușa-Buzău
Evaluarea operei lui C-tin Brâncuși - Nițu Valentin - Galaţi
Studiu cu privire la muzica hristică și influența să benefică în dezvoltarea copilului - Stănculeț Florina - Constanța
Wolfgang Amadeus Mozart - Copilul de aur al Austriei - Kraft Cornelia - București

GEOGRAFIE

Atmosfera – fenomene meteorologice - Cecilia Andreiana - Buzău
Influenţa seismelor asupra unui sistem viu - Lidia Perianu
Relieful României între anii 1700 – 3000 d.Hr. - George Georgescu - Galaţi

TRANSPORTURI

Evoluţia transporturilor C.F.R. în România - Dorin Galat - Galaţi
Şantierul naval Galaţi - Ionuţ Poterasu - Galaţi

PSIHOLOGIE

Dorința de a trăi - Doroftei Cristian - Vaslui
Corelația dintre umor și forțele slabe și foarte slabe - Șerban Galani – Bucureşti
Înțelepciunea - prețioasă virtute a ființei umane - Elena Gazda - Timişoara
Despre sinceritate și necesitatea acesteia în evoluția umană - Anghel Maria - București
Liniștea - Marina Legat - Bucureşti
Gândurile - Serea Marcel - Buzău
Anxietatea analizată din pct. de vedere I.E. - Stan Vasile Radu - Satu Mare
Analiza psihologică şi inforenergetică a viciilor - Iancu Dinu Mihalescu
Fondatori şi şcoli psihologice din sec. XIX-XX Dan Stănescu - Bucureşti
Comunicarea - Nicolae Patrascu - Braşov
Influenţa desenelor animate de pe canalul TV Cartoon Network asupra copiilor între 2-3 ani- Ana-Maria Pintilie - Tg. Neamţ
Capacitatea de decizie - Pompilia Băcanu
Capacitatea de asimilare a iubirii - Mihaela Peptanaru

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Optimizarea activităţii administraţiei publice din România - Luciana Sandu

ISTORIE

Satul românesc - trecut, prezent și viitor. Analiză i.e. - Nedelescu Monica - Bucureşti
Unicitate, unitate, unire - Ioana Florea - Iaşi
Unirea, ideal de veacuri al poporului român - Macoviciuc Dana - Piatra Neamţ
Analiza i.e. asupra transferului tezaurului României la Moscova - Radu Cristina - Bucureşti
Constituția României. Influențe asupra poporului român - Chirilă Viorel- Piatra Neamț
Naţiunea şi statul unitar român - Axente Adina - Bucureşti
Capacitatea de jertfă şi capacitatea de trădare a neamului românesc - Târnovan Cornel - Galaţi
Întemeierea Ţării Româneşti, luptele pentru independenţă, egregoarele şi eficienţa lor - Marin Maria - Bucureşti
Tezaurul lui Decebal - Laurenţiu Dodu - Bucureşti
Civilizaţiile şi culturile azteca, maya, încă - Horia Virgil Nedelescu - Bucureşti
Viaţa lui Vlad al III-lea (Vlad Ţepeş) - Eugenia Hristache
Creştinarea imperiului roman - Virgil Savin - Bucureşti
Calendarul de la Sarmizegetusa - Victorita Morosanu - Galaţi
Ștefan cel Mare și Sfânt – Domnitor al Moldovei, strălucită personalitate a sec. al XV-lea. - Călărășianu Monica - Constantă
Cunoașterea hristică reflectată în viața Sfântului voievod Neagoe Basarab și în modul de abordare în conducerea statului. - Georgescu Mihaela - Constanța
Vestigiile dacice de la Medieșul Aurit - Satu Mare - Oros Alexandra - Satu Mare
Amestecarea(metisarea) populațiilor de pe teritoriul Imperiului Roman în perioada primelor migrații (sec. IV-VIIId.H.) - Burghină Ioan - Bucureşti
Carol cel Mare și aportul său la dezvoltarea creștinismului în Europa - Micu Florin Vicențiu - Bucureşti

SOCIOLOGIE

Analiza inforenergetica a evoluţiei populaţiei municipiului Buzău Aurelia Benescu - Buzău
Scurtă incursiune în Tara Oaşului cu privire la păstrarea tradiţiilor populare - Mariana Lapuste - Satu Mare
Studiul inforenergetic al doctrinelor politice în epocile modernă şi contemporană - Elena Gogan - Ploieşti
Înţelegerea, acceptarea şi îndeplinirea rolurilor în cadrul grupului - Marioara Apostu
Rolul IE al tatălui - Stoian Florin- Brăila
Căsnicia și implicațiile ei de-a-lungul timpului - Maria Brețcanu-Drugă - Piatra Neamț
Mari personalităţi – Carl Gustav Jung - Dan Stănescu - Bucureşti

BIOLOGIE

Unele aspecte inforenergetice privind implicarea codului genetic în ereditatea fiinţei umane - Daniela Chiriţă - Bucureşti
Necesitatea structurării pe bază de siliciu - Papiu Natașa - Târgu Mureș
Cauzele anomaliilor genetice ale şist. vii vegetale - Irimescu Dan – Sibiu
Apa Vieţii - o scurtă cercetare - Ionescu Ioana – Ploieşti

MEDICINĂ

Sistemul imunitar – particularităţile speciale ale răspunsului imun al organismului uman în cadrul terapiilor inforenergetice - Maria Marin - Bucureşti
Tiroida - Aspecte I.E. - Radu Claudia - Buzău
Accident vascular cerebral – AVC – rezolvat prin terapie inforenergetica - Aurica Şerban
Consideraţii asupra homeopatiei inforenergetice Metoda de lucru - Tudor Costeanu
Modalităţi de tratare a obezităţii - Elena Izsak
Influenţa aplicării procedeelor inforenergetice în fitoterapie - Constantin Gurguţa
Remedii naturale Izvoarele tămăduitoare de la Olăneşti - Carmen Balan - Buzău
Unele aspecte inforenergetice privind implicarea codului genetic în manifestarea bolii în structura fizică - Daniel Chiriţă - Bucureşti
Studierea i.e. a dezvoltării intrauterine - Nicula Delia - Bucureşti

ALIMENTAŢIE

„E”- urile, ADITIVI TOXICI - Daniela Vasile
SPORT - ARTE MARŢIALE
Sacralizarea Artei şi disciplinei nipone cu ajutorul inforenergeticii - Ursu Tiberiu - Bucureşti

ZOOTEHNIE

Cauzele anomaliilor genetice la sistemele vii animale - Guzganu Tatiana Cecilia - Iaşi
Creşterea producţiei de ouă de găină şi a conţinutului de pigmenţi carotenoidici cu ajutorul tehnicilor inforenergetice - Delia Dumbrava - Timişoara

CHIMIE/FIZICĂ

Explicaţii inforenergetice în mecanica newtoniană - Doroiman Adrian - Bucureşti
Universul - Şerban Galani - București
Unda spiral-elicoidala levogira – manifestarea Energiei Tatălui Ceresc - Anca Paulet - Buzău
Modificarea tensiunii superficiale a benzinelor în câmp electrostatic - Mihai Agapie - Timişoara
Un studiu despre Energia Liberă şi Electrogravitaţie - Ionescu Dan - Ploieşti

INDUSTRIA AUTO

Metode de diagnoză inforenergetica în depanarea autovehiculelor - Sorin Ciortan

DOMENIUL FINANCIAR

Puterea banului şi evoluţia sistemului bancar în Romania- Mihaela Socol - Bucureşti

ASTRONOMIE

Rolul stelelor în creația Tatălui Ceresc - Stănculeț Silviu - Constanța

ENERGETICĂ

Siguranța energetică a României, d.p.d.v. al energiilor grosiere. Prezent și viitor - Lascaride Zamfir - Bucureşti

INFORMATICĂ

Analiza i.e. a sistemelor informatice dezvoltate de civilizațiile astrale umanoide - Scurtu Alexandru Radu - Bucureşti