Tipuri de servicii

       Oficializarea ocupaţiei de inforenergetician radiestezist s-a realizat prin decizia şi avizul Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia fiind inclusă pe listele care cuprind Codurile Ocupaţiilor din România (cod 322906). (http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?subsect=32&diviz=322&id=3229&descr=1966)

       Fundaţia de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei” desfăşoară o gamă largă de servicii cu ajutorul specialiştilor săi, absolvenţi ai gradelor 9 şi 10 din cadrul tuturor filialelor sale, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice. În vederea prestării acestor servicii, părţile implicate se angajează în cadru legal printr-un contract de prestări servicii/colaborare, în condiţiile prevăzute de lege. Fundaţia de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei” îşi rezervă dreptul de a modifica anual tarifele pentru serviciile prestate şi de a-şi selecta beneficiarii.

       Solicitanţii sunt rugaţi să contacteze telefonic sau prin e-mail filiala cea mai apropiată, în vederea stabilirii unui contact şi soluţionării cererilor.

       Societatea Română de Radiestezie şi Fundaţia de Inforenergetică "Sf. Apostol Andrei" oferă doritorilor (persoane fizice, societăţi comerciale, instituţii publice etc.) următoarele tipuri de servicii:

1. Pentru persoane fizice

Terapie inforenergetică

       Inforenergetica oferă metode, tehnici şi proceduri terapeutice, în deplin acord cu învăţăturile Mântuitorului Iisus Hristos, cu rezultate notabile în majoritatea afecţiunilor sufleteşti, raţionale şi fizice.

       Terapia inforenergetică este unică în lume prin metodologia stabilirii cauzelor stărilor patogene, prin tehnicile şi procedurile specifice, componente esenţiale ale aparatului ştiinţific inforenergetic. Aceste tratamente sunt efectuate de către terapeuţii i.e. acreditaţi NUMAI de Societatea de Inforenergetică şi Fundaţia de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei”, sub controlul medicilor cu diferite specializări, acreditaţi de Ministerul Sănătăţii. Rezultatele terapiilor inforenergetice sunt confirmate prin analize medicale de specialitate, recomandate de medicul de familie. Caracteristicile şi metodologia terapiei inforenergetice – aplicate de către terapeuţii acreditaţi de Fundaţia de Inforenergetică "Sf. Apostol Andrei" – sunt exemplificate pe larg în filmul documentar “INFORENERGETICA – ŞTIINŢĂ ÎN SLUJBA VIEŢII”, film ce poate fi urmărit aici. Cazurile medicale prezentate în acest film sunt edificatoare şi fac parte din numeroasele cazuri rezolvate cu succes de către sutele de terapeuţi inforenergeticieni din toată ţara.

Consultanţă personală şi familială

       Aceasta se realizează pentru identificarea capabilităţilor/potenţelor copiilor în vederea orientării lor spre domeniile profesionale cele mai potrivite, orientarea profesională şi a responsabilităţilor sociale ale adolescenţilor şi a celor cu necesităţi de recalificare, compatibilităţi de cuplu, consultaţii pre-maritale şi maritale etc.

Biodetecţii, biolocaţii şi optimizări locaţii

- Identificarea unui amplasament optim al unui obiectiv stabilit, localizariea şi determinarea unor caracteristici a surselor de apă potabilă (foraje puţuri, fântâni). Localizarea surselor de apă potabilă prin mijloace neconvenţionale este practicată de sute de ani, atât în România cât şi în alte state, de către persoane dotate în acest sens, cu rezultate excelente. Comparativ cu alte mijloace
convenţionale/neconvenţionale de investigare, determinările de tip inforenergetic permit o identificare foarte precisă a poziţiei şi caracteristicilor fizice ale sursei de apă (adâncime, debit, temperatură, cote batimetrice). Metodele de lucru inforenergetice sunt mult mai puţin costisitoare, precise şi mai rapide decât orice metodă tehnică de prospectare actuală.

- Localizarea şi determinarea unor caracteristici a surselor de apă geotermală. Localizarea şi determinarea acestor caracteristici a surselor de apă geotermală respectă specificaţiile menţionate la paragraful anterior, adaptate acestui tip de investigare.

- Amplasamente şi orientare locuinţe, alegerea tipului celui mai potrivit de locuinţă, în funcţie de scopul dorit.Alegerea, achiziţionarea, respectiv construcţia unei locuinţe nu reprezintă aspecte care depind doar de gustul şi potenţialul financiar al fiecăruia. Dincolo de aspectele materiale/sociale, locuinţa constituie nişa inforenergetica a familiei, locul în care fiinţa umană îşi desfăşoară cea mai mare parte a existenţei, iar de aici rezultă importanţa covârşitoare a efectuării unor alegeri realizate în bună cunoştinţă de cauză. Mulţi oameni îşi pun problema deciziilor greşite prin prisma perturbărilor ulterioare care apar în urma unor alegeri incorecte în Legile Divine şi a căror corecţie este uneori deosebit de dificilă.Ca urmare a analizei de caz inforenergetice, se pot stabili elementele de beneficitate asociate rezolvării subiectului (achiziţionarea/construcţia unei locuinţe), a perioadei şi condiţiilor necesare/existente pentru aceasta, a determinării calităţii diferitelor variante pentru beneficiar, în vederea îndeplinirii scopului propus, conform Legilor Divine.Analiza inforenergetică relevă beneficiarului o perspectivă unică în ceea ce priveşte diverşi factori majori spirituali/sociali/materiali asociaţi subiectului analizat, aspect esenţial care ajută beneficiarul în rezolvarea în mod optim a problemei.

Optimizări nutriţionale şi suplimente alimentare (în special pentru suferinzi şi preventiv pentru cei sănătoşi; de asemenea pentru ajutorarea celor care doresc să eleveze spiritual).

       Modul în care diferite alimente contribuie la asigurarea nevoilor nutritive ale fiinţei umane, este dependent de caracteristicile lor energetice şi informaţionale, de calitatea respectiv cantitatea şi beneficitatea acestora, dar şi de starea generală şi particulară a sistemului viu uman, de necesităţile sale energetice şi informaţionale pe termen mai lung sau mai scurt.

       Prin prisma activităţii nutriţionale, în vederea asigurării unui bilanţ inforenergetic corect, raţia alimentară reprezintă tipurile şi cantităţile de alimente ce asigură necesarul de energii şi informaţii a unui individ în 24 de ore, în vederea desfăşurării optime a proceselor vitale. Acest necesar depinde de multiple particularităţi individuale precum şi de diferiţi factori: vârstă biologică, sex, stare de sănătate, nivel de elevare spirituală, activitate fizică şi intelectuală, condiţii de mediu etc. Optimizarea inforenergetică a alimentaţiei privind determinarea optimă a componenţei unei raţii, a cantităţilor necesare, a numărului de prize alimentare, precum şi identificarea corectă a alimentelor cu beneficitate scăzută, se realizează pentru fiecare individ în parte, atât pentru oamenii sănătoşi, cât şi pentru cei aflaţi într-o stare patogenă gravă sau mai puţin gravă. Optimizarea inforenergetică a alimentaţiei oferă o precizie de neegalat încă de către ştiinţele moderne, ţinându-se seama de aspectele particulare şi caracteristicile proprii energetice şi informaţionale ale fiecărei fiinţe umane în parte, oferind în acest mod, un tablou precis al necesarului optim alimentar individual.

2. Pentru persoane juridice

       Numeroase companii din diverse domenii apelează din ce în ce mai des la serviciile de tip neconvenţional în vederea soluţionării rapide, benefice şi eficiente a problemelor cu care se confruntă. În Statele Unite ale Americii, dar şi în ţări din Uniunea Europeană precum Germania şi Franţa, există firme şi persoane fizice autorizate specializate în efectuarea acestui gen de servicii. A doua companie din lume în industria extracţiei de petrol, din Statele Unite, a afirmat recent că, în mod complementar prospectărilor tehnice tradiţionale, utilizează serviciile unor oameni specializaţi în determinări radiestezice. În Germania, în industria constructivă, sunt folosite evaluările radiestezice în vederea determinării unor caracteristici şi a unor variabilităţi asociate amplasamentului şi beneficităţii diferitelor obiective civile şi industriale. De asemenea, în vederea creşterii numărului de clienţi, în cadrul manifestărilor expoziţionale, amplasamentul standurilor este realizat în multe situaţii având la bază măsurători radiestezice.

       Comparativ cu metodele radiestezice utilizate pe scară largă în lume, inforenergetica oferă posibilităţi superioare de cercetare/investigare, al căror rezultat exprimă nivele de complexitate, precizie, eficienţă şi flexibilitate, imposibil de obţinut la ora actuală prin alte mijloace. În plus, inforenergetica oferă posibilitatea persoanelor fizice/juridice de a acţiona în spiritul Legilor Divine, fără a exista posibilitatea apariţiei unor urmări nedorite, ca urmare a alegerilor nepotrivite.

Consultanţă de firmă (eficientizarea activităţilor unei companii în vederea desfăşurării unor activităţi optime)

- Politica de angajări şi selectarea personalului pentru obţinerea de rezultate optime. Numărul, pregătirea, specializările şi repartizarea angajaţilor, reprezintă o parte semnificativă din succesul unei companii. Compatibilităţile dintre angajaţi, element vital în bună desfăşurare a activităţilor firmei, reprezintă un element important de care trebuie ţinut seama. Consultanţa inforenergetică de firmă în vederea optimizării managementului resurselor umane oferă posibilitatea de a investiga compatibilităţile dintre angajaţi, precum şi a acestora cu activitatea pe care o desfăşoară, de a reconsidera criteriile de evaluare şi promovare a personalului, de a stabili necesarul de resurse umane (posturi ocupate/vacante), de a determina ponderile eficienţei/ineficienţei angajaţilor.

- Soluţii de management (identificarea împreună cu beneficiarul a factorilor, căilor şi modalităţilor de lucru optime).

- Soluţii de marketing şi publicitate strict benefică. La ora actuală în lume, cele mai multe din metodele de promovare a unor servicii/produse sunt de tip malefic.

- Corectarea unor situaţii necorespunzătoare constatate în firme, instituţii, unităţi de producţie.

- Biodetecţii, biolocaţii (identificarea unui amplasament optim al unui obiectiv stabilit pentru locuinţe, diferite construcţii civile şi industriale - exemple din ţările UE, Germania şi Franţa; utilităţi de tip industrial - microcentrale hidroelectrice, centrale eoliene, îndiguiri, iluminat, sisteme de supraveghere, hale producţie, unităţi tehnologice auxiliare etc.; evaluări de zăcăminte (ne)metalifere, ţiţei şi gaze naturale, inclusiv a principalelor caracteristici fizico-chimice ale acestora. La nivel naţional şi mondial, cercetarea, prospectarea şi analiza zăcămintelor de ţiţei şi a gazelor asociate, a zăcămintelor de cărbune, respectiv a zăcămintelor metalifere/nemetalifere, reclamă costuri şi investiţii foarte mari în aparatura şi instrumentele tehnice necesare, precum şi prezenţa unui personal calificat numeros. Localizarea zăcămintelor petroliere în România şi în lume prin metode de investigare neconvenţionale, nu reprezintă o noutate. În perioada interbelică, inginerul geolog român Simu Simeon, unul dintre cei mai mari radiestezişti ai lumii, practician desăvârşit şi autorul unui Manual de Radiestezie (1939), a determinat poziţionarea precum şi unele caracteristici fizico-chimice a aproape jumătate din zăcămintele de petrol aflate în exploatare pe Valea Prahovei. Aplicabilitatea inforenergeticii ca ştiinţă multidisciplinară, permite localizarea şi determinarea a multiple caracteristici fizico-chimice privind diferitele tipuri de zăcăminte naturale, evitând costurile ridicate ale unei prospectări tehnice tradiţionale. Metodele de cercetare, tehnicile şi procedurile folosite în inforenergetică în baza unor machete de lucru riguros ştiinţifice, cuprind elemente de prospecţiuni geologice şi geochimice precum şi lucrări de explorare generală, în vederea acoperirii unui spectru cât mai larg de nevoi al beneficiarilor.Informaţiile şi datele obţinute cu ajutorul determinărilor inforenergetice pe teren, se realizează cu costuri mult mai mici, beneficiind în acelaşi timp de o precizie sporită, net superioară metodelor tehnice actuale; analize calitative, defectoscopie industrială în construcţii etc.;alegere şi amplasare utilaje şi aparatură, în vederea asigurării unui randament optim al procesului de producţie - exemple din ţările UE, Germania şi Franţa; determinarea amplasamentului optim (standuri, magazine, panouri publicitare) în cadrul manifestaţiilor expoziţionale - exemple din ţările UE, Germania şi Franţa.

3. Investigare/cercetare fenomene paranormale (fenomene tip Poltergeist, apariţii inexplicabile, stări patogene peste medie fără cauze medicale/biologice descoperite etc.). În funcţie de rezultatele obţinute în urma cercetărilor, se poate realiza înlăturarea situaţiilor necorespunzătoare într-un anumit habitat.